What’s Happening in Suriname? – Monthly History Workshops

Each month, a local expert is invited to host a workshop for our participants on a topic related to Afro-Surinamese history. Matters of history, including migrations, language and religion provide greater context about the lives and experiences of Afro-Surinamese ancestors, better informing our local family tree research.

Here, we provide an overview of some of what we’ve learned.

Workshop over Sranan tongo

by Darell Geldorp

(English translation below)

In verband met ons Stamboom onderzoek project hebben we om de ene maand een workshop over verschillende onderwerpen die inzicht kunnen brengen naar het manier van leven en het gezin situatie van onze voorouders.

Op een Zaterdag in Maart ….. volgden we een workshop over Sranan tongo . De inleider was dhr. Eddy van der Hilst.

dhr. Eddy van der Hilst

Hij gaf aan dat de Sranan tongo al bijkans 300 jaar bestaat en bracht ons helemaal terug naar de tijd van de slaven handel in West Afrika. De slaven handel was toendertijd onder leiding van de Portugezen. Zij brachten dan verschillende tot slaaf gemaakte Afrikanen bij een. Om tender tijd te communiceren onstond ere een portugese pidgin; bestaande uit portugese woorden en worden uit de verschillende talen van de verschillende Afrikaanse stammen.

Toen de tot slaaf gemaakte in Suriname waren was Suriname een kolonie van Engeland. De engelsen communiceerde vaak met de slaven zo werden veel portugese woorden van de portugese pidgin vervangen met engelse woorden. In 1680 toen Suriname kolonie was van Nederland begon de begin fase van de Sranan tongo. In tegenstelling tot de Engelsen communiceerden de Nederlanders niet zo vaak met de tot slaaf gemaakte.

Verder over onze stambomen heeft dhr van der Hilst ook vertelt over het familiesysteem van de stadcreolen en de hindoestanen. De stadscreolen volgen een matrilineaire system. De familie van je moeder is je familie. Bij de hindoestanen gaf hij aan dat de dochters uit huis gaan en gaat wonen bij haar schoonfamilie.

Ook gaf hij aan dat het heel belangrijk om bij het plegen van onderzoek voor je stamboom je rekening moet houden met kinderen die zijn geadopteerd, kinder die zijn erkend maar biologisch niet van de vader zijn en met pleegkinderen. De vraag is neem je deze kinderen ook mee in je stamboom.

Picture

TRANSLATION:

In connection with our Genealogy research project, we have a monthly workshop on various topics that can bring insight into the way of life and the family situation of our ancestors.

On a Saturday in March ….. we followed a workshop on Sranan Tongo. The facilitator was Dr. Eddy van der Hilst.

He indicated that the Sranan Tongo has existed for almost 300 years, bringing us all the way back to the time of the slave trade in West Africa. The slave trade was at that time under the leadership of the Portuguese, who then enslaved and brought over Africans from several parts of Africa. In order to communicate during this time, a Portuguese pidgin emerged, consisting of words from Portuguese and the different languages ​​of the various African tribes.

Later, when the enslaved were in Suriname, Suriname became a colony of England. The English often communicated with the slaves by replacing many of Portuguese words of the Portuguese pidgin with English words. In 1680, when Suriname became a colony of the Netherlands, the initial phase of Sranan Tongo began. Unlike the English, the Dutch were not communicating with the enslaved so often.

Furthermore, regarding our family trees, Mr. van der Hilst also talked about the family system of the city Creoles and Hindus. The city Creoles follow a matrilineal system. The family of your mother is your family. He explained that for the Hindus, when the daughters leave home, they go to live with the ​​in-laws.

He also indicated that, when committing to family tree research, it is very important to keep in consideration the children who were adopted, including the kids who are recognized (legally adopted) but not by their biological fathers and foster children. The question is whether or not these children are also included in your family tree.

Picture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *